ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1986 - 1987

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ