ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1993 - 1994

Μία περίοδο της ζωής μου πολύ δύσκολη που θα υπάρξει λεπτομερή ανάλυση μέσα στο βιβλίο.