ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ. ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ