01-12-1984 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1984 - 1985