ΚΑΛΟΠΕΡΟΒΙΤΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 1988 - 1989