ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ - ΗΛΙΑΣ ΡΑΜΜΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΤΑΚΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ