ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - ΜΑΝΟΛΟΦ - ΤΣΙΤΖΙΚΑΣ (ΑΡΓΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)