ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1988 - 1989