ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1988 - 1989