ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΛΙΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 1988 - 1989 ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ