ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΛΙΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1988 - 1989