ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥΣ