07-08-1986 = ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΟΥΜΑΘΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ 0 - 2