29-07-1986 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ