ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΣΤΑΜΑ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΛΟΥΜΠΑΡΑ 03-08-1986