ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΛΙΟΣ , ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΟΥΜΠΑΡΑ ΣΤΙΣ 03-08-1986