19-07-1986 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΜΠΟΝΤΖΟΣ,ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ,ΚΟΝΤΟΣ,ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ,ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ,ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ,ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΠΟΥΛΙΟΣ,ΣΒΟΡΩΝΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΜΑΙΣΤΟΡΟΒΙΤΣ,ΒΛΑΧΟΣ Δ.,ΛΟΥΚΑΣ,ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ,ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ